Što je INSIGHTS?

Odabir odgovarajućih suradnika i njihov razvoj koji odgovara potrebama organizacije i talentima suradnika je jedan od najvažnijih zadataka svakog HR managera.

Pri tomu će se svaki manager naći pred izazovom jer je svaki čovjek poseban zbog motiva koji ga pogone, načina kako se ponaša, kompetencija koje posjeduje ili emocionalne i socijalne inteligencije koji koristi u interakciji s drugima.

Osim toga najmanji broj ljudi je uopće svjestan svojih vlastitih motiva ili načna ponašanja.

Zato su metode kojima bismo bili u stanju doprijeti u dubinu osobnosti svake osobe i mogli napraviti opis potreba za određenog djelatnika izrazito važna, ali i podložna pogrješkama.

Manje komplikacija – više objektivnosti

Da bismo ostvarili osnovni zadatak HR managera moramo dakle potražiti sustave koji ljudsko djelovanje reduciraju na one komponente koje su neophodne da bi se dugoročno postizali mjerljivi rezultati i odabirali oni djelatnici koji će biti stupovi stabilnog razvoja. Te metode moraju biti što neovisnije od subjektivnih procjena iz trbuha HR managera.

INSIGHTS MDI (MDI – Management Developement Instruments) je desetljećima isprobani i uspješno primjenjivani alat koji je zasnovan na znanstvenim i praktičnim spoznajama.

INSIGHTS MDI omogućava organizaciji pronalazak i zapošljavanje onih djelatnika koji, sukladno svojim talentima i sposobnostima, mogu doprinijeti sustavnom i mjerljivom rezultatu tvrtke te na kvalitetean način sudjelovati u poboljšanju timskih rezultata na svim hijerarhijskim razinama.

Svjetski priznati sustavi

INSIGHTS MDI dijagnostički alati se koriste u više od 35 zemalja, prevedeni su na 16 jezika, među ostalima i na hrvatski, a moguće je koristiti 20 različitih varijanti analize motiva, ponašanja i kompetencija.

INSIGHTS MDI je sustav koji koristi preko 100.000 tvrtki kao što su: BSH Bosch Siemens, Deutsche Bank, Johnson & Johnson, Munich Re ili Sony.

U Hrvatskoj, BiH i Srbiji INSIGHTS MDI   zastupa tvrtka DEOS d.o.o. partner njemačkog nositelja generalne licence International® Deutschland GmbH, kćerke tvrtke SCHEELEN®AG.

Odabir suradnika

Na osnovu INSIGHTS MDI®  ćete bez muke i precizno stvoriti sustav zahtjeva za određeno radno mjesto.

Pomoću alata “Analiza potencijala” ćete prepoznati i analizirati potencijal kandidata te spoznati njihove potrebe i talente u smislu daljnjeg individualiziranog razvoja.Analitički alati INSIGHTS MDI®    će Vam olakšati da prave sudarnike psotavite na odgovarajuće radno mjesto u tvrtki (Placement) te da zahtjeve uskladite s mogućnostima i preferencijama određene osobe (Matching).

Razvoj organizacija

Korištenje INSIGHTS MDI®-analiza pomaže da lakše razumijemo dinamiku i kulturu neke organizacije u kompleksnim procesima promjene i kriza.

INSIGHTS MDI® otvara preko standardiziranog i personaliziranog procesa pristup samospoznaji da bi djelatnik prepoznao i izgrađivao vlastite potencijale i kompetencije. Provjereni alati će pomoći kod promjene ponašanja u poslovnom svijetu te pronalazak alternativnih rješenja koja vode do uspjeha. INSIGHTS MDI® olakšava razvoj resursa i talenata da bismo lakše postigli svoje zacrtane ciljeve i razvili potpuniju osobnost.

Izgradnja tima

INSIGHTS MDI® potpomaže razvoj osobnog, ali profesionalnog, stila vođenja te izgradnju leadershipa.

INSIGHTS MDI® potpomaže svijest o različitostima preferencija, navika, sklonosti i stilova u obavljanju posla i komunikaciji s drugim članovima tima. Instrumenti donose preglednost sastava timova i ukazuju na mogućnost efikasne suradnje unutar High Performance tima.

Pomoću INSIGHTS MDI alata će timovi djelotvorno postići sinergiju u timskom i poslovnom procesu.

Sustavna prodaja

Prodajni rezultati ovise o kompetenciji prodavača da s kupcem ostvare dugotrajne dobre odnose i da svoje proizvode znaju prikazati kao rješenje potreba kupca, a ne samo skup karakteristika.

INSIGHTS MDI® je alat koji na praktičan i mjerljiv način uzima u obzir odlučujuće čimbenike uspješne prodaje. 

Na osnovu jedinstvenog prodavčkog sustava INSIGHTS MDI® prodavači će se u idealnom slučaju razviti u managere poslovnih odnosa te će svoju prodavačku strategiju uskladiti s poterbama i spoznajnim kanalima svojih kupaca.

OSNOVNE KARAKTERISTIKE PLAVOG TIPA

 

 • namjerno vozite do zadnje kapi goriva, kako biste točno izmjerili potrošnju
 • za vikend idete u kupnju u odjelu i kravati
 • redovito nazovete u novinske redakcije, kako biste ih upozorili na gramatičke greške
 • imate četverogodišnju listu rezultata golfa za svaku pojedinu rupu

 

OSNOVNE KARAKTERISTIKE ŽUTOG TIPA

 

 • Vi imate uvijek neku ideju, pa makar i neostvarivu
 • sve druge smatrate potpuno kaotičnima – samo ste Vi ispravno organizirani
 • sami sebe uvjerite da ste veliki cilj od jučer već danas postigli
 • sve oko sebe želite zaraziti svojim ushićenjem strancima naslijepo vjerujete

 

 

 

 

 

OSNOVNE KARAKTERISTIKE CRVENOG TIPA

 

 • mislite da je bio ispravan mentalitet revolveraša s Divljeg zapada
 • sve rješavate deranjem i onda primijetite da ostatak dana nitko više ne razgovara s Vama
 • konflikte rješavate na načelu «prvo pucaj, onda pitaj»
 • i na običnim treninzima morate pobijediti pod svaku cijenu

 

OSNOVNE KARAKTERISTIKE ZELENOG TIPA

 

 • svakog prodavača zovete na kavu i uvijek kupite kako biste im pomogli
 • dugo ćete se  baviti  poreznom prijavom, kako ne biste naljutili poreznika 
 • konflikte rješavate na načelu «prvo pitaj, zatim ponovo pitaj, onda pucaj»
 • isto vrijeme, isti dan u tjednu s istim partnerima na istom mjestu igrate golf